بیست و دومین نمایشگاه جامعه صنعت ساختمان اصفهان

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : بیست و دومین نمایشگاه جامعه صنعت ساختمان اصفهان
تاریخ : 18 تا 21 مهر 1398
شهر : اصفهان

Call Now Button