قیمت پنجره دوجداره آلومینیومی به چه عواملی بستگی دارد؟‌

عوامل مختلفی بر قیمت پنجره دوجداره تاثیردارند و هر کدام از این فاکتور ها دارای چند گزینه برای انتخاب می باشند که می توان بسته به میزان بودجه خود ، فاکتور مورد نظر را برای خرید و نصب پنجره دوجداره انتخاب کرد برخی از فاکتورهای موثر در قیمت پنجره دوجداره به شرح زیر می باشند:

 • انواع مدل پنجره دوجداره یا انواع باز شو پنجره دوجداره
 • انواع پروفیل مصرفی
 • ارتفاع و عرض پنجره
 • نوع یراق پنجره
 • شیشه دوجداره
 • هزینه حمل و نقل و نصب پنجره
 • مونتاژ تمام رباتیک

چرا نمی توان قیمت پنجره دوجداره را برحسب متر مربع و متر طول قیمت گذاری کرد.

ما در این قسمت به بررسی دو مدل پنجره با سایز برابر اما قیمت متفاوت می پردازیم !!!

 • پنجره اول با ابعاد 2 متر در 1.6 متر، ثابت ( فیکس ) شامل شیشه ، بدون یراق آلات
 • پنجره دوم با ابعاد 2 متر در 1.6 متر، سه لنگه با دو لنگه بازشو ، شامل شیشه ، لولا و یراق آلات تک حالته

در پنجره اول 20.88 متر پروفیل بدون یراق الات بکار رفته است، اما در پنجره دوم 48.64 متر پروفیل و 2 عدد دستگیره ، یراق آلات تک حالته و 4 عدد لولا و بکار رفته است.

 • پنجره اول 2 متر عرض تک لنگه و ارتفاع 1.6 متر بدون کتیبه و فیکس، بدون یراق آلات و با استفاده از پروفیل مرغوب نوسازی ، تولید تمام رباتیک و گارانتی بلند مدت محصول ، به همراه شیشه و با احتساب 10% هزینه نصب ۲۹.۵۶۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

بر اساس مدل موجود در تصویر قیمت پنجره با شیشه به‌صورت متر مربعی حدود ۹.۲۳۷.۵۰۰ ریال خواهد بود.

قیمت فوق با فرض شیشه ی دوجداره 4*4 به ازای هر متر مربع ۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال محاسبه شده است.

 • پنجره دوم با ابعاد فرضی 2 متر عرض سه لنگه ، دو لنگه بازشو و ارتفاع 1.6 ‌متر بدون کتیبه و یراق آلات تک حالته و با استفاده از پروفیل مرغوب نوسازی ، تولید تمام رباتیک و گارانتی بلند مدت محصول ، به همراه شیشه و با احتساب 10% هزینه نصب ۵۸.۳۱۸.۸۰۰ ریال خواهد بود.

  بر اساس مدل موجود در تصویر قیمت پنجره با شیشه به‌صورت متر مربعی حدود ۱۸.۲۲۴.۶۲۵ ریال خواهد بود.

با فرض شیشه ی دوجداره 4*4 به ازای هر متر مربع ۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال محاسبه شده است.

در نتیجه ، قیمت بر اساس متر مربع نمی تواند معیار مناسبی برای قیمت گذاری پنجره دوجداره باشد.

در این قسمت ما با ابعاد فرضی و انواع مختلف حالت باز شو ها و یراق آلات مختلف ، قیمت یک سری از مدل های پنجره دوجداره را محاسبه میکنیم .

قیمت های فوق با فرض شیشه ی دوجداره 4*4 به ازای هر متر مربع ۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال محاسبه شده است.

قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم دو لنگه ( دو لت ) ثابت

پنجره دوجداره آلومینیومی دو لنگه ( دو لت ) ثابت

 • ابعاد فرضی : ۱.۲ متر عرض دو لنگه و ارتفاع 2 ‌متر
 • یراق آلات : بدون یراق آلات
 • کتیبه : ۵۰ سانتی متر از بالا
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۲۳٫۷۵۸٫۱۲۸ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۶٫۴۹۸٫۷۰۰ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم دو لنگه با یک لنگه بازشو و دو حالته

پنجره دوجداره آلومینیومی دو لنگه با یک لنگه بازشو و دو حالته

 • ابعاد فرضی : ۱.۲ متر عرض دو لنگه و ارتفاع 2 ‌متر
 • یراق آلات : بدون یراق آلات
 • کتیبه : ۵۰ سانتی متر از بالا
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۴۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۹٫۷۰۸٫۳۳۳ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم دو لنگه با یک لنگه بازشو و تک حالته

پنجره دوجداره آلومینیومی دو لنگه با یک لنگه بازشو و تک حالته

 • ابعاد فرضی : ۱.۲ متر عرض دو لنگه و ارتفاع 2 ‌متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : ۵۰ سانتی متر از بالا
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۳۸٫۴۴۰٫۰۰۰ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۳٫۱۸۴٫۳۸۳ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم دو لنگه با یک لنگه بازشو و دو حالته

پنجره دوجداره آلومینیومی دو لنگه با یک لنگه بازشو و دو حالته

 • ابعاد فرضی : ۱.۲ متر عرض دو لنگه و ارتفاع ۱.۵ ‌متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : بدون کتیبه
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۳۹٫۷۵۴٫۳۹۳ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۲۲٫۰۸۵٫۷۷۴ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم تک لنگه ثابت

پنجره دوجداره آلومینیومی تک لنگه ثابت

 • ابعاد فرضی : ۱ متر عرض دو لنگه و ارتفاع ۱.۵ ‌متر
 • یراق آلات : بدون یراق آلات
 • کتیبه : بدون کتیبه
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۱۳٫۷۵۳٫۶۹۲ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۹٫۱۶۹٫۱۲۸ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم دو لنگه با یک لنگه بازشو و تک حالته

پنجره دوجداره آلومینیومی دو لنگه با یک لنگه بازشو و تک حالته

 • ابعاد فرضی : ۱.۲ متر عرض دو لنگه و ارتفاع ۱.۵ ‌متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : بدون کتیبه
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۲۸٫۰۲۲٫۳۵۸ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۵٫۵۶۷٫۹۷۶ ریال

قیمت پنجره آلومینیومی چهار لنگه ثابت بدون کتیبه

 • ابعاد فرضی : ۱.۸ متر عرض چهار لنگه فیکس و ارتفاع ۲ ‌متر
 • یراق آلات : بدون یراق آلات
 • کتیبه : بدون کتیبه
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۳۸٫۶۳۳٫۵۷۷ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۰٫۷۳۱٫۵۴۹ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم سه لنگه با یک لنگه بازشو و دو حالته

پنجره دوجداره آلومینیومی سه لنگه با یک لنگه بازشو و دو حالته

 • ابعاد فرضی : ۱.۸ متر عرض سه لنگه و ارتفاع ۱.۸ ‌متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : بدون کتیبه
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۵۳٫۸۵۸٫۳۸۵ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۶٫۶۲۲٫۹۵۸ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم سه لنگه با یک لنگه بازشو و تک حالته

پنجره دوجداره آلومینیومی سه لنگه با یک لنگه بازشو و تک حالته

 • ابعاد فرضی : ۱.۸ متر عرض سه لنگه و ارتفاع ۱.۸ ‌متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : بدون کتیبه
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۴۱٫۰۷۵٫۱۶۹ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۲٫۶۷۷٫۵۲۱ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم سه لنگه ثابت

پنجره دوجداره آلومینیومی سه لنگه ثابت

 • ابعاد فرضی : ۱.۸ متر عرض سه لنگه فیکس و ارتفاع ۱.۸ ‌متر
 • یراق آلات : بدون یراق آلات
 • کتیبه : بدون کتیبه
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۳۱٫۲۰۱٫۸۳۸ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۹٫۶۳۰٫۱۹۷ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم سه لنگه

پنجره دوجداره آلومینیومی سه لنگه ثابت

 • ابعاد فرضی : ۱.۸ متر عرض سه لنگه و ارتفاع ۲ ‌متر
 • یراق آلات : بدون یراق آلات
 • کتیبه : ۵۰ سانتی متر از بالا
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۳۸٫۱۲۷٫۰۰۰ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم سه لنگه با یک لنگه بازشو و تک حالته

پنجره دوجداره آلومینیومی سه لنگه با یک لنگه بازشو و تک حالته

 • ابعاد فرضی : ۱.۸ متر عرض سه لنگه یک بازشو تک حالته و ارتفاع ۱.۸ متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : ۴۰ سانتی متر از بالا
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۴۷٫۲۱۲٫۰۰۰ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۴٫۵۷۱٫۶۷۴ ریال

پنجره دوجداره آلومینیومی سه لنگه با یک لنگه بازشو و دو حالته

 • ابعاد فرضی : ۱.۸ متر عرض سه لنگه تک بازشو دو حالته و ارتفاع ۱.۸ متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : ۴۰ سانتی متر از بالا
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۵۶٫۱۴۲٫۰۰۰ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۷٫۳۲۷٫۷۸۶ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم چهار لنگه با دو لنگه بازشو و تک حالته

پنجره دوجداره آلومینیومی چهار لنگه با دو لنگه بازشو و تک حالته

 • ابعاد فرضی : ۱.۸ متر عرض چهار لنگه دو بازشو تک حالته و ارتفاع ۲ متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : بدون کتیبه
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۶۶٫۸۷۱٫۷۱۸ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۲۰٫۶۳۹٫۴۲۰ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم چهار لنگه با دو لنگه بازشو و دو حالته

پنجره دوجداره آلومینیومی چهار لنگه با دو لنگه بازشو و دو حالته

 • ابعاد فرضی : ۱.۸ متر عرض چهار لنگه دو بازشو دو حالته و ارتفاع ۲ متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : بدون کتیبه
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۸۴٫۲۲۳٫۱۱۸ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۲۳٫۳۹۵٫۳۱۰ ریال
قیمت پنجره دو جداره‌ آلومینیوم چهار لنگه ثابت

پنجره دوجداره آلومینیومی چهار لنگه ثابت

 • ابعاد فرضی : ۲ متر عرض چهار لنگه فیکس و ارتفاع ۲ متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : ۵۰ سانتی متر از بالا
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۴۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۱٫۲۷۵٫۰۰۰ ریال
قیمت پنجره دوجداره‌ آلومینیوم چهارلنگه با دو لنگه بازشو تک حالته

پنجره دوجداره آلومینیومی چهارلنگه با دو لنگه بازشو تک حالته

 • ابعاد فرضی : ۲ متر عرض چهار لنگه دو بازشو تک حالته و ارتفاع ۲ متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : ۵۰ سانتی متر از بالا
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۶۸٫۶۶۸٫۷۲۸ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۷٫۱۶۷٫۱۸۲ ریال
قیمت پنجره دوجداره‌ آلومینیوم چهارلنگه با دو لنگه بازشو دوحالته

پنجره دوجداره آلومینیومی چهارلنگه با دو لنگه بازشو دوحالته

 • ابعاد فرضی : ۲ متر عرض چهار لنگه دو بازشو دو حالته و ارتفاع ۲ متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : ۵۰ سانتی متر از بالا
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۸۶٫۵۲۸٫۳۲۸ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۲۱٫۶۳۲٫۰۸۲ ریال
قیمت پنجره دوجداره‌ آلومینیوم جفت ریل کشویی تک لنگه بازشو

پنجره دوجداره آلومینیومی جفت ریل کشویی تک لنگه بازشو

 • ابعاد فرضی : ۲ متر عرض جفت ریل کشویی تک لنگه بازشو و ارتفاع ۱.۴ متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : بدون کتیبه
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۴۱٫۸۲۷٫۶۴۶ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۴٫۹۳۸٫۴۴۵ ریال
قیمت پنجره دوجداره‌ آلومینیوم جفت ریل کشویی تک لنگه بازشو

پنجره دوجداره آلومینیومی جفت ریل کشویی تک لنگه بازشو

 • ابعاد فرضی : ۲ متر عرض جفت ریل کشویی تک لنگه بازشو و ارتفاع ۲.۵ متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : ۵۰ سانتی متر از بالا
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۷۳٫۳۰۵٫۶۲۵ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۴٫۸۶۱٫۱۲۵ ریال
قیمت پنجره دوجداره‌ آلومینیوم جفت ریل کشویی دو لنگه بازشو

پنجره دوجداره آلومینیومی جفت ریل کشویی دو لنگه بازشو

 • ابعاد فرضی : ۳ متر عرض جفت ریل کشویی دو لنگه بازشو و ارتفاع ۱.۴ متر
 • یراق آلات : ترک
 • کتیبه : بدون کتیبه
 • گارانتی : بلند مدت محصول
 • قیمت به همراه شیشه با احتساب ۱۰٪ هزینه نصب : ۶۳٫۵۷۸٫۲۳۲ ریال
 • ❌ قیمت پنجره با شیشه بصورت متر مربعی : ۱۵٫۱۳۷٫۶۷۴ ریال

آنچه باید در مورد پنجره دوجداره بدانیم ؟

 

پنجره دوجداره چیست و چرا باید از پنجره دوجداره استفاده کرد؟

افزایش بهای انرژی و آلودگی صوتی در شهر های شلوغ همه را به فکر استفاده از پنجره های دوجداره انداخته است! که استفاده از آن 40 درصد از اتلاف انرژی و آلودگی صوتی را کاهش می دهد.

پروفیل های پنجره آلومینیوم معمولا در داخل یا خارج از کشور ساخته می شوند که شرکت های داخلی به دلیل کیفیت بالا توانسته اند تا حد زیادی از ورود پروفیل پنجره جلوگیری نمایند، همچنین این تکنولوژی به قدری در کشور پیشرفت داشته است که ایران خود به عنوان یک کشور تولید کننده پروفیل آلومینیوم شناخته شده است، از شاخص ترین برند های پروفیل در ایران می توان به برند آکپا اشاره کرد.

 

در و پنجره دوجداره آلومینیومی

 

شیشه دوجداره چیست؟

اساس پنجره دوجداره، شیشه دوجداره آن می باشد. سیستم شیشه دو جداره شامل دو یا چند لایه شیشه که به طور موازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند و توسط اسپیسر در دور تادور آن ، از هم جدا شده اند.

شیشه های دو جداره می توانند شدت صوت را حدود ۵۰ دسیبل کاهش دهند . و آن را به مرز ۲۰ تا ۳۰ دسیبل برسانند . علاوه بر این شیشه های دو جداره انتقال گرما را به شیوه های گوناگون و با رعایت نمودن اصول مهندسی تا حد زیادی کاهش می دهند. لایه های هوای خشک که خود عایق طبیعی محسوب می شوند بین دو جداره شیشه محبوس می شود که قابل مقایسه با یک پوشش فایبر گلاس است .

 

مزایای پنجره دوجداره آلومینیومی

 • قدرت بیشتر پنجره آلومینیوم با توجه به استحکام کششی بیشتر، قاب آلومینیومی نازک تر در مقایسه با دیگر فریم ها، درب محکم تری را فراهم می کند.
 • درب و پنجره آلومینیومی بسیار سبک تر از فریم دربهای معمولی است. سبک وزن بودن طبیعی این درب ها نصب آن را آسان تر می کند.
 • نگهداری و حفاظت از درب و پنجره های آلومینیوم راحت تر است.

 

آیا فریم درب ها گرانتر از فریم پنجره ها است؟

پروفیل هایی که برای فریم درب ها استفاده می شود قطعا باید مقاومت بیشتری نسبت به فریم پنجره ها داشته باشد، اما در برخی موارد بعضی از کارگاه ها غیر مسئولانه برای کاهش قیمت، از همان پروفیلی که در پنجره ها استفاده شده، برای تولید فریم درب ها استفاده می کنند که موجب کاهش کیفیت محصول می شود.

نوسانات بازار و تاثیر آن بر قیمت پنجره

با وجود آشفتگی قیمت ارز در کشور، قیمت گذاری یک محصول سفارشی کار چندان آسانی نیست و قیمت محصول تولید شده با نوساناتی همراه خواهد بود ، با این حال شرکت سالکو بصورت روزانه با توجه به قیمت ارز، پیش فاکتور هایی برای مشتریان صادر می کند. برای استعلام قیمت دقیق میتوانید درخواست خود را از طریق لینک زیر به واحد فروش ارسال نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پیش فاکتور برای شما صادر گردد. ( لینک درخواست پیش فاکتور )

 

فاصله ی لولا های پنجره باید چقدر باشند؟

طبق استاندارد رال آلمان وکیفیت ، فاصله ی بین دو لولا باید 70 سانتی متر باشد ، اما یکسری از تولید کنندگان نامعتبر برای کاهش هزینه این فاصله را تا 120 سانتی متر افزایش می دهند.

Call Now Button