نرم افزار محاسباتى اس . جى . مپلاى :
تجزیه و تحلیل انطباق با محیط زیست در واقع بخشى از محاسبات مهندسى نماست که میزان هدر رفت انرژى از طریق پوسته ى خارجى ساختمان با توجه به شرایط محیط زیست و جغرافیاى ساختمان، میزان صرف هزینه ى اولیه براى طراحى و تولید و پیاده سازى نما را تایین می نماید.

ویژگى هاى نرم افزار

  • محاسبه پرت حرارتى و شبیه ساز تونل باد برسطح
  • محاسبه ضخامت و جنس شیشه بر اساس فشارهاى
  • وارده بر سطح نما
  • محاسبه تنش در شیشه هاى چند لایه ، شیشه های عایق و شیشه هاى لمینت و سکوریت
  • محاسبه ی باد و استرس سازه های صفحه ای گسترده در شرایط متفاوت
Call Now Button