نرم افزار محاسباتى آتنا :

طراحى و ساخت سازه نما، در پروژه هاى بزرگ، طبیعتا نیازمند سرمایه گذاریهاى وسیع است از طرفى در نماهاى پیچیده، محاسبات مهندسى زیر سازى نما، متعهد و متضمن بهینه سازى سیستم اجرایى هر پروژه مى باشد، قدرتمند ترین ابزار محاسباتى براى تجزیه و تحلیل ساختار نما هاى مختلف ساختمان :

  •  طراحى و ترسیم جزئیات مقاطع مختلف نما و سقف
    هاى شیشه اى سه بعدى
  • دقت بالا در طراحى زیر سازى و ارائه بهتر آن
  • ارائه محاسبات قیمتى و بهینه کردن آن
  • ارائه دیتیل هاى اجرایى به همراه جزئیات فنى
    Software Salco 15
Call Now Button