خدمات مهندسی نما :

  • بازديد تيم خدمات مهندسی نما از پروژه
  • مشاوره در زمينه ديتيل ، اجزاي نما جهت تسهيل انتخاب متريال اجرايي
  • طراحي اختصاصي پروفيل براساس نياز پروژه ( Custom Design )
  • ارائه محاسبات مهندسی ساختار ( Structure )
  • مشاوره و طراحي مدولايز نما
  • محاسبه بارهاي وارده بر نما و سازه اصلي از جمله بار باد ، زلزله ، ثقلي و …. با استفاده از نرم افزاهايي همچون LogiKal Orgadata آلمان
  • تست مقاطع توسط ايجاد تونل باد مجازي با استفاده از نرم افزار SJ Mepla از شركت CadPlan آلمان
  • ارائه المان هاي 3D از نما ( فاز 2 اجرايي با جزئيات دقيق ) با استفاده از نرم افزار Athena از شركت Cadplan
    ارائه پروپوزال فنی مهندسی و اقتصادی

محاسبات مهندسی :

Call Now Button