خم پروفیل یو پی وی سی (UPVC)  :

پروفیلهای upvc با استفاده از تکنولوژی هوای گرم یا حمام روغن داغ بصورت دستی یا اتوماتیک در یک محفظه قرار میگیرد و توسط گیره های مخصوص طبق اندازه مورد نیاز به مدت 18 دقیقه درحدود 130 درجه خم انجام میشود. سپس به مدت 20 الی 25 دقیقه در خنک کننده قرار گرفته و گیره ها برداشته میشود و پروفیل خم شده بدست می اید که برای قوس گوتیک و پنجره های دایره ای و … مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از دستگاه خم پروفیل یو پی وی سی می توانید با ایجاد تنوع در تولیدات از برتری محسوسی برخوردار شد.

Call Now Button