خم لامل کرتین وال :

در روش اجرای نمای کرتین وال برای طرح های معماری که قسمتی از نما دارای خم و قوس است از دستگاه های خم برای خم لامل کرتین وال استفاده میشود. در روش اجرای نمای کرتین وال خمکاری، برش کاری و انجام سوراخ کاری های لازم در جهت اتصالات مربوطه در کارخانه و با استفاده از دستگاه های مدرن برش کاری و CNC نسبت به انجام این عملیات در محل کارگاه از دقت بالاتری برخوردار است و عموما از طرف شرکت های تولید کننده پروفیل های آلومینیومی که خود طراح سیستم های اجرایی می باشند به عنوان روش استاندارد معرفی می گردد.

Call Now Button