خم استیل :

بالکن و تراس ها با طراحی گرد ، وید ها برای استفاده از جان پنا ههای نرده استیل احتیاج به خمکاری پروفیل بر حسب محیط دارند. دستگاه های خمکن cnc مخصوص خمکاری لوله و نرده های استیل مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Call Now Button