خدمات قوس و CNC

شرکت سالکو با استفاده از دستگاه های پیشرفته تحت استاندارد های بین المللی خدمات قوس و CNC با بالاترین کیفیت را اجرا میکند.

طرح های معماران برخی پروژه ها دارای قوس و خم هایی می باشد که اجرای دقیق و با کیفیت این طرح ها مستلزم استفاده از دستگاهای خم پیشرفته می باشد که باعث افزایش سرعت اجرای کار و کیفیت محصول می شود.

اجرای طرح های متنوع  cnc روی متریال های مختلف نیز با استفاده از دستگاه های پیشرفته خدمات CNC انجام می شود.

Call Now Button