انواع سیستم های نمای کرتین وال

اگر تمامی سیستم های نمای کرتین وال را از بعد استحکام, طول عمرو عایق بودن آنها در یک مقدار در نظر بگیریم, عمده تقاوت بین سیستم های نمای کرتین وال مربوط به نمای خارجی تمام شده آنها می شود.انجام محاسبات مخصوص نمای کرتین وال, اجرای زیرسازی و نصب لامل های عمودی(مولیون) و افقی(ترنزم) در اغلب سیستم های به یک روش و بر اساس مدول بندی اختصاصی پروژه صورت می گیرد.

به واقع عمده تفاوت مابین سیستم های نمای کرتین وال را می توان در نحوه تثبیت شده در فضای مابین لامل ها خلاصه می گردد و این تفاوت در فیکس کردن شیشه ها باعث ایجاد تفاوت در ظاهر خارجی تمام شده کار میگردد.همچنین امکان نصب لوور یا پوسته دوم نما بر روی کلیه سیستم ها وجود دارد.

نمای کرتین وال فیس کپ(face cap)

در نمای کرتین وال فیس کپ (face cap) بعد از نصب لامل های عمودی و افقی شیشه های نمای کرتین وال در فضای مابین این لامل های قرار می گیرند.سپس از مصالحی تحت عنوان درپوش(cap) و اتصال مخفی آنهای با دماغه لامل شیشه های در محل خود فیکس می شوند.

درپوش هایی در نمای کرتین وال فیس کپ مورد استفاده قرار می گیرند دارای اشکال مختلفی (گرد, دوکی, مستطیل( و با طول عمق متفاوتی نسبت به یکدیگر قابل اجرا هستند امام عرض این درپوش های بیشتر از 5 سانتی متر تجاوز نمی کند.واضح است که جنس این درپوش ها از آلومینیوم سری 6063 می باشد و قابلیت انتخاب رنگ آنها نیز براساس طرح معماری وجود دارد.
به طور خلاصه در نمای کرتین وال سیستم فیس کپ المان های به عرض 5 سانتی متر و عمق دلخواه در اطراف هر مدول نما مشاهده میگردد که زیبایی خاصی به نما می بخشد.

کرتین وال فیس کپ

نمای کرتین وال فریم لس ( Frameless )

در نمای کرتین وال فریم لس(Frameless) بر خلاف سیستم فیس کپ دیگر از درپوش در سطح خارجی نما خبری نیست.در این سیستم از چسب های مخصوص استراکچرال برای تثبیت شیشه در فضای بین لامل های استفاده می شود.بدین ترتیب که پس از مدول بندی نما با لامل ها, شیشه ها مجددا در کلاف آلومینیومی قرار میگیرند و سپس در فضای بین لامل ها فیکس می شوند.

حاصل این کار، سطح خارجی نسبتا یکنواختی از شیشه می باشد.فضای خالی بین هر مدول به بیش از2 سانتی متر تجاوز نمی کند و عموما با استفاده از چسب و یا لاستیک های EPDM پر می شود.در این سیستم نیز مانند سایر سیستم های نمای کرتین وال امکان تعبیه بازشو مخفی وجود دارد. عموم دیگر سیستم های نمای کرتین وال را می توان زیرشاخه ای از این دو سیستم دانست.

کرتین وال فریم لس

نمای کرتین وال سیستم سمی فریم لس ( Semi frameless )

در این سیستم می توان بسته به طرح معماری در یکی از جهات افقی یا عمودی از درپوش و در جهت دیگر لاستیک یا چسب به منظور تثبیت شیشه استفاده کرد.در واقع این سیستم نمای کرتین وال ترکیبی منحصر به فرد از نمای کرتین وال فریم لس و نمای کرتین وال فیس کپ می باشد که جلوه بسیار متفاوتی به نمای خارجی ساختمان می بخشد.

کرتین وال سمی فریم لس

نمای کرتین وال یوچنل ( U channel )

نمای کرتین وال یو چنل را میتوان زیرشاخه ای از نمای فریم لس یا فول فریم لس دانست با این تفاوت که دراین سیستم دیگر از کلاف آلومینیومی دور شیشه خبری نیست.در این سیستم با استفاده از اسپیسر مخصوص شیشه و قطعات کوچکی از جنس آلومینیوم که در فواصل مشخص به لامل متصل می شوند و قرار گرفتن پازل شکل این قطعات در فضای خالی داخل اسپیسرو همچنین استفاده از چسب استراکچرا می توانیم به نمایی مشابه با نمای فریملس و لی با قیمت تمام شده پایین تر دست پیدا کنیم.نمای کرتین وال یوچنل برای ساختمان هایی با بیش از 20 متر ارتفاع توصیه نمی گردد.

کرتین وال یو چنل

درب و پنجرهنماهای شیشه ای

Comments are disabled.

Call Now Button