لزوما استفاده از یک محصول یا اجرای پروژه ای، مستلزم داشتن اطلاعات فنی و تخصصی از یه محصول یا ارائه خدمات میتواند روند کار را با کیفیت بالا و دقت پیش برد.

بخش اطلاعات فنی و تخصصی با هدف افزایش اطلاعات تخصصی برای مهندسان و مشتریان، دیتیلی از محصولات سالکو، فایل پی دی اف کاتالوگ 003 سالکو و همچنین اطلاعات لازم برای اجرا و نصب نما و در و پنجره در بخش مقررات ملی ساختمان و ظوابط نظام مهندسی ، در این بخش قرار داده شده است.

فایل پی دی اف کاتالوگ 003 سالکو از بخش کاتالوگ قابل دانلود میباشد.

Call Now Button