فرم مشخصات متقاضیان عاملیت فروش

    جذب نمایندگی فعال و عاملیت فروش سالکو

     

    شرکت سالکو با فراهم کردن زیر ساخت های تولید خود و به منظورتکمیل و توسعه شبکه فروش نمایندگی های سالکو و ارائه خدمات مهندسی در سطح کشور عزیزمان ایران  و کشورهای همسایه، از متقاضیان اخذ نمایندگی فعال فروش محصولات سالکو در قالب آئین نامه های داخلی دعوت به همکاری می نماید.

    از این رو متقاضیان می توانند فرم مشخصات متقاضیان عاملیت فروش را پر کرده و برای شرکت سالکو ارسال نمایند، پس از بررسی فرم ها، با واجدین شرایط تماس گرفته خواهد شد.

    Call Now Button